Hepatitis A

Hepatitis A er en leversygdom, der skyldes smitte med hepatitis A virus. Sygdommen overføres oftest gennem forurenede fødevarer eller vand, men den kan også smitte seksuelt. Der findes en effektiv vaccine.

Hepatitis A er en leversygdom, der skyldes infektion med hepatis A virus (HAV) og kan give akut leverbetændelse. Det vil sige at sygdommen opstår pludseligt og varer kort tid.

Man får aldrig kronisk (længerevarende) hepatitis af hepatitis A virus. Når man har en hepatitis A infektion, danner ens eget immunforsvar anitistoffer mod virus. Det vil sige, at man selv bekæmper infektionen.

Når man først har haft en veloverstået hepatitis A infektion, har man antistoffer, der beskytter en mod at blive smittet igen.

Smitteveje

Hepatitis A smitter oftest gennem fødevarer eller vand, der er foruenet med afføring fra en person med hepatis A. Men sygdommen kan også smitte i forbindelse med sex.

Personer med en aktiv hepatitis A - altså har en infektion, som immunforsvaret endnu ikke har bekæmpet - udskiller store mængder virus i afføringen. Hvis hygiejen er dårlig, kan der ske smitte ved direkte kontakt med den smittedes afføring. 

Der vil desuden være virus i blodet efter smitte, og det vil der være i sygdomsperioden, som varer 2 til 3 uger.

De fleste danskere, som smittes, bliver smittet i forbindelse med rejser til lande, hvor hygiejnen er dårlig, eller ved direkte kontakt med et smittet familiemedlem. Der er også fra tid til anden udbrud af hepatitis A herhjemme, smitten er overført via udenlandske bær eller grøntsager.