AIDS-Fondet søger afdelingsleder for Mobilisering og Engagement

I AIDS-Fondet søger vi en leder for den nyoprettede afdeling ‘Mobilisering og engagement’. Der er tale om en sammenlægning af to eksisterende afdelinger – kommunikation og fundraising -  som nu gøres til én enhed for at skabe endnu stærkere resultater og mere synergi i indsatserne.
AIDS-Fondets nye afdeling, Mobilisering og Engagement, vil bredt set varetage opgaver i relation til kommercielle partnerskaber, samarbejde med fonde og andre organisationer, kampagner og politisk dagsorden samt fundraising og engagement blandt bidragydere og frivillige. Indsatserne tager afsæt i viden om relevante målgrupper, faglige tendenser og aktuelle temaer i relation til AIDS-Fondets arbejde nationalt og globalt.

Du bliver leder for en gruppe medarbejdere med stærke og relativt forskellige fagligheder, og det er derfor afgørende, at du har lyst til og erfaring med at lede mennesker og få deres faglighed og engagement til at blomstre. Snarere end en skarpt defineret faglig profil søger vi et menneske, som kan sætte flueben ved flest af disse ønsker:
 
 • Du er tillidsskabende og evner at samle mennesker omkring dig, og du er oprigtigt interesseret i inddragelse. Du er en moderne og empatisk leder, som kan skabe den rette balance mellem kompromis og fremdrift og sætte dig igennem, når det er nødvendigt.
   
 • Du er fortrolig med digital mobilisering og fundraising, og du har en analytisk og vidensbaseret tilgang til begreber som brugerrejser og leadgenerering.
   
 • Du har både strategisk og praktisk budgeterfaring, og du trives med at forholde dig til målsætninger og bundlinje, men du går aldrig på kompromis med etik og ordentlighed.
   
 • Du har næse for kommunikation og kampagner. Ikke nødvendigvis som den kreative mastermind, men du kan skrive, og du kender det håndværk, der handler om at skabe forandring gennem holdningsbårne dagsordner og at bevare kanten i komplekse budskaber.
   
 • Du har indsigt i og gerne erfaring med AIDS-Fondets indsatser i relation til hiv-forebyggelse, seksuel sundhed og minoritetsmålgrupper og kan arbejde målrettet med at fremme og skærpe dette fokus internt og eksternt. Du motiveres af at arbejde med dagsordner, der ofte ligger uden for mainstream, og bump på vejen giver dig blod på tanden.
   
 • Du har erfaring med at skabe alliancer og partnerskaber, hvad enten målet har været at rejse frie midler, skabe events, udvikle nye projekter eller mobilisere og pleje stakeholders – og du har evne og interesse for at sikre strategisk sammenhæng i disse indsatser.
   
AIDS-Fondet prioriterer inklusion og normkritik højt, og du kan derfor forvente en arbejdsplads som forholder sig aktivt til det. Du kommer til at arbejde i et miljø præget af god trivsel, en ordentlig omgangstone og professionalisme i relation til kernemålgrupper og vision. Og du kommer til at indgå i en velfungerende ledergruppe, hvor sparring og udvikling prioriteres. Vi tilbyder ordnede forhold og løn på niveau med lignende organisationer.
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 24. januar kl. 09.00. Første samtale forventes afholdt fredag den 25. januar og anden samtale mellem den 28. og 30. januar. Tiltrædelse den 1. marts eller snarest derefter.

Vi opfordrer alle uanset hiv-status, kønsidentitet, seksuel orientering, race, hudfarve, religion, politisk overbevisning, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge.

Ansøgning og cv sendes til info@aidsfondet.dk. Spørgsmål kan rettes til AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø, andreas@aidsfondet.dk eller 53390716.