Kvindernes kampdag og den global fond

På kvindernes internationale kampdag vil vi gerne sige tak til Den globale Fond, som arbejder utrætteligt for, at piger og unge kvinder ikke blive smittet med hiv.

Den globale fond er en af verdens største partnerskaber for global sundhed og sætter målrettet ind for at nedbryde de kønsbaserede barrierer, der holder kvinder fra at kunne bestemme over egen krop og sundhed og til stadighed driver den globale aids-epidemi.

Sundhed er en menneskeret, og derfor målretter fonden omtrent 60% af sine totale investeringer til piger og kvinder sundhed og rettigheder. 

Piger og kvinder mangler i højere grad adgang til sunhedsydelser og uddannelse, de oplever kønsbaseret vold og diskrimination, og der er en stor mangel på politikker og love, der adresserer deres specifikke behov og ønsker.

Dobbelt så stor risiko

Vi har haft mange successer i den globale indsat mod hiv/aids. Alligevel oplever piger og kvinder ikke den samme fremgang, og de er stadig i særdeles høj grad udsat for hiv. Særligt unge kvinder i alderen 15-24 år er i dobbelt så stor risiko for at blive smittet med hiv end jævnaldrende mænd. Og i dele af Afrika er risikoen otte gange højere.

Piger og kvinder mangler i højere grad adgang til sunhedsydelser og uddannelse, de oplever kønsbaseret vold og diskrimination, og der er en stor mangel på politikker og love, der adresserer deres specifikke behov og ønsker. Dette efterlader mange kvinder ude af stand til selv at tage beslutninger om deres egen krop og sundhed og er ifølge UNAIDS de fire hovedårsager til, at kvinder er udsat for hiv i så høj grad. 

Den globale fond er en af verdens største partnerskaber for global sundhed og sætter målrettet ind for at nedbryde de kønsbaserede barrierer, der holder kvinder fra at kunne bestemme over egen krop og sundhed og til stadighed driver den globale aids-epidemi. Sundhed er en menneskeret, og derfor målretter fonden omtrent 60% af sine totale investeringer til piger og kvinder sundhed og rettigheder. 

HIV Epidemic Response

Derfor har fonden sammen med partnere lanceret initiativet HER (HIV Epidemic Response) - et initiativ som sammen med investeringer fra privatsektoren skal financiere indsatser i 13 afrikanske lande, hvor piger og kvinder er mest udsat for hiv. Næsten 7000 unge kvinder smittes med hiv hver uge i de østlige og sydlige afrikanske lande. Og samtidig er antallet af 15-24årige fordoblet i Afrika siden 1990. Derfor er der er kritisk behov for, at vi sætter ind nu, så vi undgår at aids-epidemien blusser op igen. Med HER initiativet skal antallet af piger og kvinder, der bliver smittet med hiv i de 13 hårdest ramte Afrikansk lande, reduceres med 58% over de næste 5 år. 

Den globale fond sætter ind, hvor behovet er størst, og får hjælpen ud til selv de mest marginaliserede og udsatte personer. Siden opstarten i 2002 har fonden gennem sine hiv-, tuberkulose- og malariaindsatser reddet mere end 22 millioner liv og har sikret livsvigtig hiv-behandling til 11 millioner mennesker. Samtidig har fonden opbygget sundere samfund og stærkere økonomier.