Satspuljeforhandlinger: Nye muskler til rådgivning om- og test for sexsygdomme i Danmark

AIDS-Fondets Checkpoints, som tester for- og rådgiver om seksuelt overførte infektioner (SOI), får en saltvandsindsprøjtning. Det står klart, efter satspuljeaftalen på sundhedsområdet er faldet på plads. Det kommer til at kunne mærkes, lyder det fra AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø.

Partierne bag satspuljeaftalen om sundhed afsætter fire millioner årligt i fire år til Checkpoint – Test og Rådgivning. Det betyder, at Checkpoint, som er en del af AIDS-Fondet, fremover skal teste flere personer for flere kønssygdomme i Aarhus, Odense, København – og nu også i Aalborg.

I maj i år udgav Ugeskrift for Læger et temanummer om sexsygdomme i Danmark, hvor man kaldte de nuværende tilstande – særligt blandt unge – for en sexsygdomsepidemi. Sygdomme som syfilis og gonorré, der for 20 år siden var så godt som udryddet, er i dag tilbage i fuld flor. Det reagerer satspuljepartierne nu på:

”Vi er meget taknemmelige for, at partierne bag aftalen tager denne udfordring seriøst. Det er dyrt både for den enkelte og for samfundet, når 25 procent af de unge har haft en sexsygdom, inden de fylder 25 år. Vi er også glade for at få mulighed for at udvide vores målgruppe, selvom vores primære målgruppe fortsat vil være mænd, som har sex med mænd,” siger Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet.

Checkpoint skal blive det bekvemme alternativ til lægen

Sexsygdomme er en udfordring for samfundet som helhed. Og den voldsomme stigning i seksuelt overførte infektioner, mærker man også på hospitalerne, hvor højrisikogrupperne – særligt de 15-29-årige – er overrepræsenterede. Derfor vurderes det af flere eksperter som klogt at tilføre flere ressourcer til Checkpoint:

”AIDS-Fondets Checkpoints vil komplementere hospitalernes og praksissektorens tilbud og give mulighed for at nå personer, der har svært ved de offentlige tilbud. Derved kan [AIDS-Fondet] udgøre et vigtigt supplement i bestræbelserne på at forbedre den seksuelle sundhed blandt højrisikogrupper,” siger Henrik Westh, overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

AIDS-Fondet ser den nye bevilling som udtryk for, at der er en klar politisk vilje til at bekæmpe sexsygdomme på en tidssvarende måde, der tager udgangspunkt i de enkelte målgruppers behov. Og det er der behov for, siger AIDS-Fondets forperson Gitte Kronborg, som er overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital:

”Systemerne og de forskellige tilbud skal være bedre til at tale sammen og koordinere indsatsen i en ny, effektiv model, der kan møde risikogrupper i øjenhøjde. Vi skal tænke rådgivning, smitteopsporing og tillidsopbygning ind som en del af testadfærden. Vi kan gøre det smartere – og billigere.”

 ’Checkpoint er et stærkt supplement’
Selvom satspuljebevillingen er et potentielt nybrud i forhold til indsatsen for at bekæmpe SOI i Danmark, er der ikke tale om en erstatning for noget andet. Det siger Andreas Gylling Æbelø:

”Vi erstatter hverken den infektionsmedicinske afdeling eller den praktiserende læge. Men Checkpoint er et vigtigt supplement, der hviler på en helhedsorienteret, tillidsbaseret og fordomsfri tankegang, der tager udgangspunkt i målgruppernes behov. Og så ligger vi centralt placeret i Danmarks tre største byer – og nu også snart Aalborg. Det vil få flere til at lade sig teste,” vurderer direktøren i AIDS-Fondet og afslutter:

”Hvis vi ikke tænker smitteopsporing og tillidsopbyggende samtaler med som en naturlig forlængelse af diagnosticering, så går vi glip af en gylden mulighed for at bryde en smittekæde. I Checkpoint har vi netop den afgørende indsigt i risikogrupperne, der skal til, for at systematisere en effektiv indsats.”