#SheDecidesDay 2018

I dag er det et år siden, at She Decides-initiativet blev skabt - et initiativ med formålet at promovere, beskytte og forstærke piger og kvinders fundamentale ret til at bestemme over egen krop og sundhed.

SheDecides er en reaktion på USA's genindførelse og stramning af Mexico City Policy, også kendt som Global Gag Rule.

Formålet med She Decides er at markere en stærk opbakning til kvinders rettigheder, særligt i forhold til deres seksuelle og reproduktive sundhed – herunder, at enhver kvinde selv skal kunne bestemme, om hun vil have børn, hvornår og hvor mange

Konsekvenser for verdens fattigste

Global Gag Rule betyder stop for al økonomisk støtte fra USA – ikke blot til organisationer, som udfører abort men også til organisationer, der informerer kvinder om abort. Dette uanset, om abortprogrammerne er finansieret af andre donorer end USA og om de også tilbyder andre centrale familieplanlægningsydelser. Global Gag Rule forventes at få store konsekvenser for de mange organisationer, som arbejder for at sikre reproduktiv og seksuel sundhed i verdens fattigste og mindst ligestillede lande.

Formålet med She Decides er at markere en stærk opbakning til kvinders rettigheder, særligt i forhold til deres seksuelle og reproduktive sundhed – herunder, at enhver kvinde selv skal kunne bestemme, om hun vil have børn, hvornår og hvor mange.

Vores Arbejde

AIDS-Fondet er dedidekeret til kampen for piger og kvinders sundhed og seksuelle rettigheder. Det er vi i vores arbejde for hiv-positive mødre i Etiopien, der har ret til støtte og medicin, så ikke deres børn får hiv i vuggegave. Det er vi i vores samarbejde med Det Internationale Partnerskab for Microbicider, der udvikler i hiv-forebyggelse særligt tilpasset kvinders behov. Og det er vi i alt vores arbejde, fordi der er ekstra behov for empowerment af kvinder i den globale aid-respons, hvis vi skal gøre os forhåbninger om snart at stoppe epidemien for altid.

Glædelig #SheDecidesDay

Fakta:

- 50% af alle mennesker, der lever med hiv globalt, er  kvinder(18.6 millioner)

- 1 million kvinder smittes med hiv hver år

- Aids-relaterede sygdomme er den hyppigste dødsårsag for kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år)

- I Afrika syd for Sahara er tre ud fire, der bliver smittet med hiv, piger mellem 15-19 år

- Omkring 75% unge kvinder i alderen 15-19 år siger, at de ikke har retten til selv at tage beslutninger om deres sundhed

- Globalt set er risikoen for at unge kvinder bliver smittet med hiv dobbelt så stor som blandt mænd i samme aldersgruppe